MECHATRONICA: EEN GEÏNTEGREERDE AANPAK

DE VERWACHTINGEN VAN DE INDUSTRIE LIGGEN STEEDS HOGER. MACHINES EN ROBOTS WORDEN NAUWKEURIGER, CYCLUSTIJDEN WORDEN STEEDS KORTER. DE TENDENS NAAR INTELLIGENTE INSTALLATIES, WAAR DE INTERACTIE TUSSEN ROBOT EN TE MANIPULEREN PRODUCT GEAUTOMATISEERD WORDT, VRAAGT INNOVATIEVE OPLOSSINGEN. GEÏNTEGREERDE VISION-SYSTEMEN WORDEN DE STANDAARD.

Het is belangrijk om de verschillende onderdelen van een machine of productielijn op elkaar af te stemmen en een geïntegreerde aanpak te hanteren.

DIE AANPAK VERTAALT ZICH BIJ CADCAMATIC IN ZES STAPPEN.

BIJ CADCAMATIC BOUWEN WE AAN DE SLIMME PRODUCTEN VAN DE TOEKOMST.

CONTACT